Foredrag, virksomheder og samarbejde

Har du eller din virksomhed lyst til et samarbejde?

Er du interesseret i: 

  • Opskriftudvikling
  • Test og anmeldelse af fødevarer
  • Bidrag til den ernæringsfaglige debat; f.eks. artikler, bøger, mm.

Jeg tilbyder foredrag for både virksomheder, foreninger og institutioner; f.eks.:

  • Fyraftensmøde på arbejdspladsen
  • Kostpolitik i institutionen
  • Sundere kostvaner i sportsklubben

Et udpluk af afholdte projekter, undervisning og foredrag

Storkereden

Undervisning af gravide kvinder i sundere kostvaner

Hjerteforeningen Slagelse

Foredrag om hjertesund kost

Gigtforeningen

Foredrag for patienter med Takayasus arteritis

Stafet for livet Ringsted

Foredrag for fightere om sund kost og livsstil efter sygdom

EUC Nordvestsjælland

Undervisning af elever på lager og transport linien

Askov Møllehus

Kost og sunde vaner ift diabetes og hjertekarsygdom

3F

Undervisning af deltagere på 3Fs Landsbrancheklub for omsorgsmedhjælpere ift. kost og sundhed for borgere med funktionsnedsættelse

Selandia

Undervisning af elever på grundforløb i Mad til mennesker

Autisme Center Vestsjælland

Undervisning for personalegrupper i sund kost i pædagogisk praksis. Undervisning af STU-elever i ernæring og sundhed

Slagelse Kommune

Undervisning af medarbejdere i Handicap og psykiatri ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker med fokus på “Mad og måltider ” og Overvægt”

House of Pole

Sund kost og optimal ernæring i intensivt træningsforløb

Lichen sclerosus foreningen: ”Mad som medicin”

Et foredrag om kroppens næringsstofbehov ved autoimmune sygdomme med fokus på hvordan kroppens immunforsvar styrkes gennem kosten

Forskningens Døgn

Foredrag om hjertesund kost i forbindelse med Forskningens Døgn

Himmelev Behandlingshjem: Mad og måltidspolitik

Foredrag om børns ernæringsmæssige behov, samt konsulentbistand ift. udarbejdelse af mad-og måltidspolitik.

Københavns Kommune

Sundhedsfremmende forløb på et værested for borgere med psykiske lidelser; oplæg om sund kost og individuelle samtaler og handleplaner.
Konsulentbistand ift. udarbejdelse af mad- og måltidspolitik på cafe/værested for borger med psykiske lidelser.

Fonden Marie-Hjemmene

Foredrag om diabetes-kost for personalegruppen på et botilbud for svagtseende Samraborgere med psykisk funktions-nedsættelse.

Foredrag om cøliaki og glutenfri kost for personalegruppe på et botilbud med borgere med psykisk funktions-nedsættelse

Bo og vækstcenter Kalundborg

Foredrag for personalegruppe på bosted for psykisk handicappede.

SBI -Slagelse

Foredrag om ernæring ift. optimal sportspræstation for klubbens ungdomsspillere mellem 12-17 år